Tuesday, August 19, 2014

beş harfliler

Bir gün yazılacak konular için not:

* Kadın ağır el işçiliği gerektiren bir işte çalışır.
* "Yaratıcılığını" kullandığını düşünür.
* Bir gün aniden işten el çektirilir.
* "Yeşillik, tavuklar ve kuşlar" ile dolu bir yere gider.
* Kendisinin bunlara ihtiyacı yoktur. Başkaları çok istiyorlarsa "yeşillik, tavuklar ve kuşlar" ile dolu bu yere gelebilir, ama kendisi değil.
* Özlem doludur. Hayatla rabıtası kopar.


No comments: